★ คนใช้รีวิว “CENTRALAIR CFW-IFE25 ราคาน่าสนใจรีบสั่งซื้อก่อนสินค้าจะหมด

“CENTRALAIR CFW-IFE25 เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง รุ่น มาตรฐาน เฉพาะเครื่อง(25363.55BTU ´ Թ เบอร์5